Proizvodnja dodataka prehrani
Naš prvi posao bio je proizvodnja dodataka prehrani iz usluge. Sensapharm je prvi domaći proizvođač koji je opremio svoju proizvodnju opremom za proizvodnju tekućih oblika dodataka prehrani u mekim želatinskim kapsulama (soft gel kapsule). Ova vrsta oblika doziranja omogućuje kapsuliranje proizvoda koji sadrže ulje, suspenzije, paste i visoko aktivne tvari.

Veličina ili oblik kapsule i boja mogu se pojedinačno odabrati. Meke želatinske kapsule (soft gel kapsule) nude izvanredne prednosti za upotrebu u terapijsko-farmakološkom polju i time su stekle veliku popularnost u svijetu, a sve više i na domaćem tržištu.

Davor Sipić
Davor Sipić
/ Osnivač Sensapharm-a