Izjava o privatnosti


Uvod

Svrha ove Izjave o privatnosti je pružiti transparentnost glede privatnosti i obrade osobnih podataka. Cilj nam je dokazati da Sensapharm d.o.o. brine o osobnim podacima u  skladu s primjenjivim zakonom kao što je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR). 

Sensapharm d.o.o. obrađuje osobne podatke sljedećih kategorija osoba (također ih zovemo subjekti podataka):
• Kupci;
• Dobavljači;
• Korisnici web stranice i web trgovine;
• Posjetitelji web stranice;
• Posjetitelji;
• Zaposlenici i podnositelji koji nisu obuhvaćeni ovom Izjavom o privatnosti.

Obrada podataka


1. Kupci 

Koju vrstu osobnih podataka obrađujemo?
Sensapharm d.o.o. opskrbljuje različite skupine kupaca uključujući veledrogerije, ljekarne i specijalizirane prodavaonice, kozmetičke salone, wellness centre, fizičke osobe. Obrađujemo određene vrste osobnih podataka komercijalnih predstavnika naših klijenata.

Sensapharm d.o.o. obrađuje sljedeće vrste podataka kupaca:
• Ime i prezime;
• Kontakt informacije (e-mail adresa, telefonski broj);
• Funkcija.

Koja je svrha obrade podataka?
Sensapharm d.o.o. obrađuje osobne podatke kupaca u sljedeće svrhe:
• pružajući našim klijentima odgovarajući sistem za obradu narudžbi
• pružajući našim klijentima najbolju moguću uslugu.

Koji je pravni temelj za obradu?
Zakonska obveza
Imamo zakonsku obvezu obrade određenih vrsta osobnih podataka prema važećim farmaceutskim zakonima i propisima, kao što su GMP i GDP standardi. Prikupljamo samo osnovne podatke (imena, telefonski brojevi i adrese e-pošte) koje koristimo poglavito za obrađivanje zaprimljenih narudžbi i odgovaranje na Vaše upite. 

Ugovor
Osobne podatke također trebamo obrađivati kod sklapanja ugovora o prodaji s našim kupcima. 

Koliko je razdoblje zadržavanja? 
Sensapharm d.o.o. zadržava osobne podatke u skladu s važećim zakonskim razdobljem zadržavanja ili koliko je to potrebno u svrhu obrade.


2. Dobavljači

Koju vrstu osobnih podataka obrađujemo?
Sensapharm d.o.o. obrađuje sljedeće osobne podatke dobavljača:
• Ime i prezime;
• Kontakt informacije (e-mail adresa, telefonski broj);
• Funkcija.

Koja je svrha obrade?
Sensapharm d.o.o. obrađuje osobne podatke dobavljača u sljedeće svrhe:
• jamčenje ispravnog rukovanja prilikom procesa nabave
• poštivanje ugovorne obveze.

Koji je pravni temelj za obradu?
Ugovor
Sensapharm d.o.o. treba obrađivati osobne podatke kako bi ispunio ugovornu obvezu prema  dobavljačima.

Koliko je razdoblje zadržavanja?
Sensapharm d.o.o. zadržava osobne podatke u skladu s važećim zakonskim razdobljem zadržavanja ili koliko je to potrebno u svrhu obrade.


3. Korisnici web stranice i web trgovine

Koju vrstu osobnih podataka obrađujemo?
Sensapharm d.o.o. obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka registriranih korisnika web stranice:
• Ime i prezime;
• E-mail adresa;
• Funkcija;
• Interes za newsletterom;
• Ponašanje putem interneta na našoj web stranici.

Koja je svrha obrade?
Sensapharm d.o.o. obrađuje osobne podatke korisnika web stranica u svrhu zadržavanja korisničkih računa i isporuke tražene usluge (npr. servis web trgovine). Korisnike možemo kontaktirati i putem anketa u svrhu postavljanja svojeg mišljenja o našim uslugama kako bismo im pružili najbolje online iskustvo.

Koji je pravna osnova za obradu?
Privola
Sensapharm d.o.o. će zatražiti pisanu suglasnost od subjekta podataka gdje je to primjenjivo, kako bi obrađivali osobne podatke putem web stranice.

Legitiman interes
Također može imati legitiman interes za obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Prilikom toga, uvijek ćemo se truditi držati u ravnoteži naš legitimni interes u odnosu na interes subjekta podataka. Vodit ćemo brigu o pravima subjekta podataka i obavijestili ih o mogućnosti prigovora obrade u lako dostupnom formatu.

Koliko je razdoblje zadržavanja?
Sensapharm d.o.o. zadržava osobne podatke u skladu s važećim zakonskim razdobljem zadržavanja ili koliko je to potrebno u svrhu obrade.


4. Posjetitelji web stranice

Koju vrstu osobnih podataka obrađujemo?
Sensapharm d.o.o. obrađuje sljedeće vrste podataka posjetitelja web stranice:
• Ponašanje putem interneta na našoj web stranici.

Koja je svrha obrade?
Sensapharm d.o.o. obrađuje „online“ ponašanje posjetitelja web stranica u svrhu održavanja i poboljšanja web stranice.

Koja je pravna osnova za obradu osobnih podataka?
Legitiman interes
Sensapharm d.o.o. ima legitiman interes za obradu osobnih podataka u svrhu marketinga i komunikacije. Prilikom toga, uvijek ćemo se truditi držati u ravnoteži naš legitimni interes u odnosu na interes subjekta podataka. Vodit ćemo brigu o pravima subjekta podataka i obavijestili ih o mogućnosti prigovora obrade u lako dostupnom formatu.

Koliko je razdoblje zadržavanja?
Sensapharm d.o.o. zadržava osobne podatke u skladu s važećim zakonskim razdobljem zadržavanja ili koliko je to potrebno u svrhu obrade.


5. Posjetioci

Koju vrstu osobnih podatka obrađujemo?
Sensapharm d.o.o. obrađuje sljedeće vrste podataka posjetitelja našim objektima:
• Ime i prezime;
• Kontakt informacije;
• Video nadzor.

Koja je svrha obrade?
Sensapharm d.o.o. obrađuje osobne podatke posjetitelja u sljedeće svrhe:
• osiguravanje sigurnosti i kvalitete unutar naših proizvodnih pogona
• identifikacija pojedinaca u slučaju nepravilnog ponašanja.

Koja je pravna osnova za obradu?
Zakonska obveza
Sensapharm d.o.o. ima zakonsku obvezu registriranja posjetitelja našeg proizvodno distribucijskog pogona prema GMP i HACCP smjernicama.

Privola
Uvijek ćemo obavijestiti naše posjetitelje o sigurnosnom snimanju videozapisa i zatražiti njihovu pisanu suglasnost za odobrenje obrade video snimaka.

Koliko je razdoblje zadržavanja?
Sensapharm d.o.o. zadržava osobne podatke u skladu s važećim zakonskim razdobljem zadržavanja ili koliko je to potrebno u svrhu obrade.

Prijenos podataka


1. Tko ima pristup osobnim podacima?

Sensapharm d.o.o. koristi vanjske usluge obrade podataka za niz pratećih aktivnosti. Koristimo samo vanjske usluge procesuiranja osobnih podatka koje pružaju dostatna jamstva odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti. U slučaju da se osobni podaci obrađuju od vanjskog procesora, uvijek postoji ugovor o obradi.


2. Kome još otkrivamo osobne podatke?

Pod određenim okolnostima Sensapharm d.o.o. otkriva osobne podatke i drugim primateljima. To se događa samo kada subjekt podataka ima legitimno očekivanje od Sensapharm d.o.o.-a da to učini. Primjeri uključuju zakonske obveze otkrivanja osobnih podataka javnim tijelima.


3. Koja je naša uloga u kontroli pristupa osobnim podacima?

Kada Sensapharm d.o.o. obrađuje osobne podatke kao dio ugovora o prodaji s našim klijentima, ne obrađujemo osobne podatke u ime naših kupaca. Obrađujemo osobne podatke u svoje ime u svojstvu kontrolora podataka. To znači da imamo vlastitu odgovornost da poštujemo primjenjive zakone i propise o zaštiti privatnosti prilikom obrade osobnih podataka naših kupaca. Kao posljedica toga, ne postoji potreba za ugovorom o obradi između Sensapharm d.o.o.-a i njegovih kupaca. Korisnici mogu očekivati da Sensapharm d.o.o. obrađuje sve osobne podatke s najvišom razinom opreza i osiguravamo naše sustave odgovarajućim mjerama kako bi zaštitili njihovu privatnost.

Prava subjekata podataka


1. Pravo pristupa

Svaki subjekt podataka ima pravo pristupa osobnim podacima koje Sensapharm d.o.o. obrađuje. Na zahtjev ćemo Vam dostaviti kopiju informacije o vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Namjeravamo obraditi ovaj zahtjev u roku od 15 dana od primitka, ali možemo produljiti ovo razdoblje na 60 dana u složenim slučajevima, u kojem slučaju ćemo vas obavijestiti o razlozima kašnjenja. Sensapharm d.o.o. zadržava pravo naplate razumne naknade u slučaju pretjeranog zahtjeva. 


2. Pravo ispravka

Možete zatražiti da se vaši osobni podaci isprave ako su podaci netočni. Sensapharm d.o.o. namjerava obraditi zahtjev u roku od 15 dana od primitka, ali može produljiti ovo razdoblje na 60 dana (jednom) u složenim situacijama u kojem slučaju ćemo vas obavijestiti o razlozima kašnjenja. Ako je primjenjivo, obavijestit ćemo primatelje osobnih podataka o svim ispravcima.


3. Pravo brisanja

Imate pravo tražiti od Sensapharm d.o.o.a brisanje vaših osobnih podataka ako se primjenjuje jedna od sljedećih okolnosti:
• svrha obrade više ne postoji;
• povukli ste svoju privolu;
• vi imate prigovor na obradu;
• obrada je nezakonita;
• postoji zakonska obveza brisanja vaših osobnih podataka.

Sensapharm d.o.o. zadržava pravo ograničiti pravo na brisanje u sljedećim slučajevima:
• Sensapharm d.o.o. ima pravnu obvezu obrađivati vaše osobne podatke;
• obrada je neophodna za osnivanje, vršenje ili obranu pravnih zahtjeva;
• obrada je potrebna kako bi se osigurali visoki standardi naših sirovina;
• zahtjev za brisanje je očito neosnovan ili prekomjeran.

Sensapharm d.o.o. namjerava udovoljiti vašem zahtjevu u roku od 15 dana od primitka. Možemo produžiti ovo razdoblje na 60 dana u složenim situacijama, u kojem slučaju ćemo obavijestiti subjekta podataka o razlozima kašnjenja. U slučaju odbijanja vašeg zahtjeva za brisanjem, pravodobno ćemo vas obavijestiti o razlozima odluke i vašim pravima u ovom pitanju.


4. Pravo na ograničenu obradu podataka

Možete zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka u sljedećim okolnostima:
• vaši osobni podaci nisu točni;
• prigovorili ste obradi i Sensapharm d.o.o. razmišlja jesu li legitimni interesi  
   Sensapharm d.o.o.-a nadjačali vaše;
• obrada je nezakonita;
• Sensapharm d.o.o. više ne treba vaše osobne podatke, ali vam je potreban podatak da biste
   utvrdili, izvršili ili branili pravni zahtjev.

Sensapharm d.o.o. će vas pravodobno obavijestiti o metodi koja će se koristiti za ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka. Sensapharm d.o.o. može odbiti vaš zahtjev ako je očito neosnovan ili prekomjeran. Sensapharm d.o.o. namjerava obraditi zahtjev u roku od 15 dana od primitka. Možemo produžiti ovo razdoblje na 60 dana u složenim situacijama i uvijek ćemo vas obavijestiti o razlozima kašnjenja ili odbijanja i vašim pravima u tom pitanju.


5. Pravo na prijenos osobnih podataka

U određenim okolnostima imate pravo na prijenos podataka, što znači da imate pravo dobiti i ponovno upotrijebiti svoje osobne podatke u različitim uslugama. To također ukazuje na to da se vaši osobni podaci moraju dostaviti u lako dostupnom formatu, što omogućuje premještanje / kopiranje / prijenos osobnih podataka iz jednog IT okruženja u drugo. To se mora provesti na siguran način.

Pravo na prenosivost podataka vrijedi samo u sljedećim okolnostima:
• osobne podatke Sensapharm d.o.o.-u daje pojedinac;
• obrada se temelji na privoli pojedinaca ili za obavljanje ugovora;
• obrada se vrši automatski.

Namjeravamo postupiti po vašem zahtjevu u roku od 15 dana od primitka. Možemo produžiti ovo razdoblje na 60 dana u složenim situacijama i uvijek ćemo vas obavijestiti o razlozima kašnjenja i vašim pravima u tom pitanju.


6. Pravo na prigovor

Možete prigovoriti obrađivaču vaših osobnih podataka iz razloga koji se odnose na vašu situaciju i ako se primjenjuje jedna od sljedećih okolnosti:
• obrada se temelji na legitimnim interesima Sensapharm d.o.o.-a;
• Sensapharm d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu izravnog marketinga;

Sensapharm d.o.o. nije dužan pridržavati se prava prigovora, ako se obrada ne odnosi na izravni marketing i ako:
• Sensapharm d.o.o. ima legitiman interes koji nadilazi vaše interese;
• Sensapharm d.o.o. mora obraditi vaše osobne podatke za utvrđivanje, provođenje ili obranu pravnog zahtjeva.

Kolačići

Sensapharm d.o.o. se zalaže za zaštitu vaše privatnosti i razvoj tehnologije koja vam daje najsnažnije i najsigurnije „online“ iskustvo. Sensapharm d.o.o. koristi kolačiće za poboljšanje upotrebljivosti web stranice.

Što su kolačići?
Kolačići su male tekstualne datoteke. Kada posjetite Sensapharm d.o.o.-ovu web stranicu te male tekstualne datoteke privremeno se pohranjuju na vašem računalu. Kolačići se koriste za praćenje postavki posjetitelja web stranica i poboljšanje njihovog korisničkog iskustva. Na primjer, kolačići

daju uvid u web stranice koje su posjetili i kako se posjetitelji kreću s jedne web stranice na drugu. Kolačići također mjere koliko ljudi posjećuje web stranicu i koliko dugo ostaju na toj stranici. S ovim informacijama Sensapharm d.o.o. optimizira web stranicu.

Jesu li kolačići sigurni?
Kolačići su sigurni. Ne sprema nikakve osobne podatke niti druge osjetljive podatke vezane za pojedince. Osim toga, nije moguæe pratiti osobne podatke putem kolačića ili slati spam ili bilo koju drugu neželjenu e-poštu.

Kako promijeniti postavke kolačića?
U postavkama Vašeg preglednika možete odrediti kako web stranice trebaju obraditi kolačiće na vašem računalu. Primjerice, svoje postavke možete definirati na sljedeći način:
• zatražite obavijest ako web stranica želi staviti kolačić;
• odbiti kolačiće treće strane;
• izbrišite kolačiće.

Kontakt podaci

Za bilo kakve dodatne informacije, pitanja i/ili pritužbe na ovu Izjavu o privatnosti ili obradu osobnih podataka u Sensapharm d.o.o.-u, molimo kontaktirajte Voditelja obrade osobnih podataka na kontakt podatke u nastavku:

Davor Sipić
Vladimira Filakovca 3, 10000 Zagreb
e-mail: sensapharm@sensapharm.hr